Voor nu en nog heel lang

Kijk-, lees- en voorleesboek, met verhalen en illlustraties van Vlaamse auteurs en illustratoren 2009 Geschenkboek voor eerste lezers i.o.v. Stichting Lezen en Bert Anciaux 7+